Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych — Sejmik Wojewódzki

LFOON – SW jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Działamy od 1994 r., a w 2004 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie skupiamy 43 organizacji pozarządowych. Jesteśmy stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych.

Wśród naszych działań możemy wyróżnić:

  • reprezentowanie interesów osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym,
  • prowadzenie stałej działalności informacyjno-doradczej w ramach Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych,
  • prowadzenie biuletynu informacyjnego osób niepełnosprawnych – niepelnosprawnilublin.pl,
  • wydawanie  publikacji zawierających informacje o placówkach i instytucjach świadczących pomoc środowisku osób niepełnosprawnym w województwie lubelskim,
  • wspieranie sztuki osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.

Projekty

Logo inicjatywy Przewijamy Polskę

Społeczna Inicjatywa Przewijamy Polskę

Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchomajtki. Robią to w niehigienicznych i urągających godności warunkach: na podłogach publicznych toalet, aptek lub restauracji, na ławkach w parkach, w samochodach. Chcąc uniknąć takich sytuacji wiele osób przez wiele godzin stara się nie jeść lub nie pić, bierze środki ograniczające czynności fizjologiczne albo zostaje w domach… Czas spieszyć na ratunek ich godności.