Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych — Sejmik Wojewódzki

LFOON jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Działamy od 1994 r., a w 2004 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie skupiamy 46 organizacji pozarządowych. Jesteśmy stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych.

Wśród naszych działań możemy wyróżnić:

  • reprezentowanie interesów osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym,
  • prowadzenie stałej działalności informacyjno-doradczej w ramach Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych,
  • prowadzenie biuletynu informacyjnego osób niepełnosprawnych – niepelnosprawni.lublin.pl,
  • wydawanie  publikacji zawierających informacje o placówkach i instytucjach świadczących pomoc środowisku osób niepełnosprawnym w województwie lubelskim,
  • wspieranie sztuki osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.
Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Projekty

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie Terapeutyczne” /tłum. w PJM

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na wsparcie psychologiczne, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w 2023 r. kontynuuje projekt pn. „Wsparcie terapeutyczne”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maria Lisek Zięba
Aktualności

Umarła Maria Lisek Zięba

5 sierpnia 2022r. umarła  Maria Lisek Zięba – Mama Łukasza, Przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Łęcznej, Kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy, członek Zarządu LFOON-SW w latach 2008-2011, wieloletnia wolontariuszka — redaktorka portalu niepelnosprawnilublin.pl.

Projekty

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie Terapeutyczne” /tłum. w PJM

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na wsparcie psychologiczne, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w 2023 r. kontynuuje projekt pn. „Wsparcie terapeutyczne”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo inicjatywy Przewijamy Polskę

Społeczna Inicjatywa Przewijamy Polskę

Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchomajtki. Robią to w niehigienicznych i urągających godności warunkach: na podłogach publicznych toalet, aptek lub restauracji, na ławkach w parkach, w samochodach. Chcąc uniknąć takich sytuacji wiele osób przez wiele godzin stara się nie jeść lub nie pić, bierze środki ograniczające czynności fizjologiczne albo zostaje w domach… Czas spieszyć na ratunek ich godności.