Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych 

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie BIURO KARIER realizowanym na terenie województwa lubelskiego od 2004 r.

Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i wiedzy o przysługujących prawach i obowiązkach, umożliwienie kontaktu z pracodawcami i podnoszenie kwalifikacji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach działań Biura Karier osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać informacje o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w swojej aktywności zawodowej w ramach projektów realizowanych na terenie województwa, informacji o aktualnych ofertach pracy i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Projekt Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych realizowany jest ze środków własnych Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Kontakt z Biurem Karier:

  • osobiście – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00 ul. Leszczyńskiego 23 pokój Nr 14 Lublin

Facebook