Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Wsparcie Terapeutyczne” /tłum. w PJM

Okres pandemii i trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą ma niekorzystny obciążający wpływ na kondycję i zdrowie psychiczne nas wszystkich.

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów na wsparcie psychologiczne, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, kontynuuje projekt pn. „Wsparcie terapeutyczne”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami /młodzież, osoby dorosłe/ z terenu województwa lubelskiego mogą skorzystać bezpłatnie z indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Osoby niesłyszące/Głuche mogą korzystać ze wsparcia w obecności tłumacza języka migowego.

Wideozaproszenie w języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Plakat informacyjny dot. Projektu realizowanego przez LFOON-SW pn. "Wsparcie terapeutyczne"

Nazwa projektu:

Wsparcie terapeutyczne

Dofinansowanie:

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie: 88 410 zł

Całkowita wartość: 88 410 zł

Cel projektu:

Zapewnienie oraz kontynuacja wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów.

Formy wsparcia:

  • bezpłatne, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne;
  • możliwość przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnej – online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams;
  • pośrednictwo tłumacza języka migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Grupa docelowa:

  • Osoby z niepełnosprawnościami – dorośli, młodzież w tym niesłyszący i słabosłyszący;
  • Osoby z najbliższego otoczenia – rodzice i opiekunowie.

Efekty:

Wsparcie powinno wpłynąć na poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami, poprawę relacji między osobami z niepełnosprawnościami a ich otoczeniem, zapobiegać konfliktom oraz pomóc opiekunom w realizowaniu codziennych zadań związanych z opieką nad osobą z niepełnosprawnością.

Termin realizacji:

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kontakt:

Telefoniczny: 81 533 10 22 (poniedziałek – piątek, w godz. 10:00 – 14:00)

Mailowy: lfoon.lublin@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia/kontynuacji udziału w projekcie oraz przekazywanie tej informacji osobom zainteresowanym.

Plakat informacyjny, spełniający wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjenta, zawierający w nagłówku flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej wyśrodkowany tekst: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie Terapeutyczne. Dofinansowanie 88 410 zł. Całkowita wartość 88 410 zł
Facebook