Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Projekt realizowany od 6.06.2023 r. do 11.12.2023 r.

Promowanie sylwetek osób z niepełnosprawnościami – aktywnych społecznie lub twórczo oraz upowszechnianie wiedzy o pełnej działalności tego środowiska, uzyskanie lepszego zrozumienia i akceptacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami – to cel przedkładanego projektu.

W ramach zadania dotrzemy do co najmniej 25 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego, które z pasją realizują swoje zainteresowania lub są liderami swojej społeczności i aktywnie działają na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Swoim przykładem i działaniem nie tylko skutecznie dążą do realizacji zakładanych celów, ale też motywują innych do różnorodnej aktywności. Realizują każdego dnia maksymę przyświecającą Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych “Nic o nas bez nas”. Przeprowadzimy z nimi wywiady. Po opracowaniu zostaną zamieszczone na prowadzonym przez nas portalu niepelnosprawnilublin.pl w dziale Pasje oraz na Facebooku tego medium. Na tym portalu w module Relacje będą również systematycznie zamieszczane informacje o tym, co na bieżąco dzieje się w środowisku lokalnym: akcjach, spotkaniach, wydarzeniach realizowanych na terenie naszego województwa, które sprzyjają osobom z niepełnosprawnościami w wieloaspektowej mobilizacji do aktywności.

Logo Biuletynu Informacyjnego niepelnosprawnilublin.pl

W ramach projektu zamieścimy relacje z 48 ważnych i istotnych dla lubelskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami wydarzeń – konferencji, imprez integracyjnych, spotkań. Zadanie będzie realizowane na terenie całego województwa lubelskiego.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Całkowita wartość projektu: 60 000 zł

Facebook