Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych 

Projekt Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych jest kontynuacją działań informacyjno-poradniczych prowadzonych przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki od 2000 roku dla osób z niepełnosprawnościami.

W latach 2020, 2021, 2022, 2023 (01.04.2023 – 31.03.2026) realizacja projektu jest dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działań projektowych osoby z niepełnosprawnością z terenu województwa lubelskiego mogą uzyskać pomoc i wsparcie od:

  • doradcy środowiskowego,
  • radcy prawnego,
  • psychologa,
  • tłumacza języka migowego.

Dyżury doradców środowiskowych są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00. Spotkania i konsultacje z psychologiem i radcą prawnym wymagają uzgodnienia terminu.

Z doradcami można się kontaktować:

– osobiście w godz. 10:00 – 14:00 w biurze przy ul. Leszczyńskiego 23 pokój nr 14 w Lublinie

– telefonicznie 81 533 10 22 lub mailowo lfoon.lublin@gmail.com

Plakat informacyjny, spełniający wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjenta, zawierający w nagłówku flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej wyśrodkowany tekst: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych 2023-2026, Dofinansowanie 676 011,33 zł. Całkowita wartość 682 851,33 zł
Facebook